Lege nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist

Lege nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist

2_06Art. 1. - Prevederile prezentei legi se aplica activitatilor de medic dentist exercitate in Romania in regim salarial si/sau independent. 
Art. 2. - Profesia de medic dentist se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in medicina dentara, dupa cum urmeaza: 
a) cetateni ai statului roman; 
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; 
c) sotul si descendentii de gradul I aflati in intretinerea unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), care desfasoara legal activitati salariate sau nesalariate pe teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia lor; 
d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat conform normelor Uniunii Europene de catre unul din statele prevazute la lit. b). 
Art. 3. - (1) In sensul prezentei legi, expresiile folosite au urmatoarea semnificatie: 
a) medici dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene - persoanele prevazute la art. 2 lit. b) si, prin asimilare, medicii dentisti aflati in situatiile prevazute la art. 2 lit. c) si d); 
b) stat membru de origine sau de provenienta - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene; 
c) stat membru gazda - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene. 
(2) Prin titlu oficial de calificare in medicina dentara se intelege: 
a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberata de catre o institutie de invatamant superior din domeniul medicinii dentare, acreditata din Romania; 
b) certificatul de specialist in una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, eliberat de Ministerul Sanatatii; 
c) certificatul de medic specialist stomatologie generala, eliberat de Ministerul Sanatatii; 
d) certificatul de medic primar in una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, eliberat de Ministerul Sanatatii; 
e) certificatul de medic primar stomatologie generala, eliberat de Ministerul Sanatatii; 

f) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina dentara, eliberate conform normelor Uniunii Europene de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana; 
g) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina dentara dobandite intr-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. f) ori echivalate de Romania. 
Art. 4. - (1) Titlurile oficiale de calificare in medicina dentara obtinute in afara Romaniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii. 
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare in medicina dentara care au fost recunoscute de unul din aceste state. 
Art. 5. - (1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sanatatii publice si a individului prin activitati de preventie, diagnostic si tratament ale maladiilor si anomaliilor oro-dento-maxilare si ale tesuturilor adiacente, desfasurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist din Romania. 
3(2) Natura acestor activitati incadreaza profesia de medic dentist in randul profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilitatile acordate de legislatia in vigoare. 
Art. 6. - (1) In exercitarea profesiei, medicul dentist trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament si respect fata de fiinta umana. Independenta profesionala confera medicului dentist dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului medico-dentar si deplina raspundere a acestuia. 
(2) Medicul dentist nu este functionar public in timpul exercitarii profesiei, prin natura umanitara si liberala a acesteia. 
Art. 7. - (1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariata si/sau independenta, se exercita numai de catre medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. 
(2) In vederea accesului la una din activitatile de medic dentist si exercitiului acesteia, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state, sunt exceptati, in caz de prestare temporara de servicii, de la obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania. 
Art. 8. - (1) La primirea ca membru in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, medicul dentist va depune urmatorul juramant: 
"O data admis printre membrii profesiei de medic dentist: 
Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii; 
Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate; 
Voi exercita profesia cu constiinta si demnitate; 
Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatie sacra; 
Voi pastra secretele incredintate de pacienti chiar si dupa decesul acestora; 
Voi mentine prin toate mijloacele onoarea si nobila traditie a profesiei de medic dentist. Colegii mei vor fi fratii mei; 
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala; 
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele profesionale contrar legilor umanitatii. 
Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!" 
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si: 
a) medicilor dentisti cetateni romani stabiliti in strainatate; 
b) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania si care doresc sa profeseze; 
c) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul din aceste state si care solicita intrarea in profesie in Romania. 
(3) Medicii dentisti prevazuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune juramantul in limba romana sau in una din limbile de circulatie din Uniunea Europeana. 
Art. 9. - (1) Profesia de medic dentist se exercita pe teritoriul Romaniei de persoanele prevazute la art. 2 care indeplinesc urmatoarele conditii: 
a) detin un titlu oficial de calificare in medicina dentara; 
b) nu se gasesc in vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de prezenta lege; 
c) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sau sunt inregistrati la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania; 
d) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist. 
(2) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai 4Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, exercita profesia de medic dentist cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii dentisti cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. 

Art. 10. - (1) Profesia de medic dentist se exercita in Romania cu titlul profesional corespunzator calificarii profesionale insusite, dupa cum urmeaza: 
a) medic dentist pentru posesorii diplomei de medic stomatolog cu minimum 3 ani experienta profesionala, pentru posesorii diplomei de medic dentist, pentru posesorii certificatului de medic specialist stomatologie generala si, respectiv, ai certificatului de medic primar stomatologie generala; 
b) medic dentist specialist in una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala; 
c) medic dentist primar in una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. 
(2) Pana la insusirea experientei profesionale de minimum 3 ani, posesorii diplomei de medic stomatolog care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se afla in pregatire de rezidentiat, exercita activitatile profesionale in calitate de medici stomatologi. 
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care detin un titlu oficial de calificare in medicina dentara si care exercita profesia in Romania. 
(4) Medicii dentisti care au obtinut certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pot desfasura activitati de medicina dentara conform pregatirii profesionale in sistemul national de asigurari sociale de sanatate sau/si in sectorul privat, fie ca angajati, fie ca titulari sau asociati ai cabinetelor de practica medico-dentara independenta sau de colaborare cu furnizori de servicii medico-dentare. 
Art. 11. - Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic dentist se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumite in continuare autoritati competente romane. 
Art. 12. - (1) In cazul in care un medic dentist isi intrerupe activitatea profesionala sau se afla intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania va reatesta competenta profesionala a acestuia in vederea reluarii activitatii medico-dentare. 
(2) Procedura privind modalitatile si conditiile de verificare si atestare a nivelului profesional se stabileste de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. 
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei. 
Art. 13. - (1) Practicarea profesiei de medic dentist de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal. 
(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin presedintele colegiului teritorial sau al Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, este in drept sa exercite actiunea civila sau sa sesizeze, dupa caz, organele judiciare si autoritatile competente pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept titlul sau calitatea de medic dentist sau care practica in mod ilegal medicina dentara. 
(3) Actiunea penala impotriva unui membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania cu privire la fapte ce au legatura cu exercitarea profesiei de medic dentist se pune in miscare cu instiintarea prealabila a colegiului teritorial al carui membru este medicul dentist respectiv.